REFERENCJE| ZASIĘG SZKOLEŃ

KONTAKT| ZAPYTANIA OFERTOWE| ZGŁOSZENIA | STRONA GŁÓWNA
LISTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ

PROGRAMY BIUROWE i UŻYTKOWE
Microsoft Word 1 Microsoft Word 2 Microsoft Excel 1 Microsoft Excel 2 Microsoft Access Microsoft PowerPoint Microsoft FrontPage Open Office Optymalizacja pracy biurowej ...
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa ... Pakiet Adobe ... Adobe Flash 1 Adobe Flash 2 Adobe Ilustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop Corel Draw
LINUX
Wprowadzenie do LINUX LINUX LNX70 LINUX LPI101 LINUX LPI102 LINUX LPI201 LINUX LPI202 Kurs adm. serwerem WWW i FTP
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
Język PHP, ASP i SQL ... Tworzenie stron internetowych ... Visual Basic for Microsoft Access
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Cisco CCNA Administrator stacji roboczych Administrowanie serwerem W2k3 Audyt oprogramowania Bezpieczeństwo IT Fortigate – bezpieczeństwo ... Microsoft EXCHANGE Microsoft SQL Serwer 2000 WLAN – konfiguracja i ...
KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość od podstaw
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i KURSY ZAWODOWE
ABC Przedsiębiorczości Komunikacja biurowa Pracownik administracyjno - biurowy Sekretarka - Asystentka

SZKOLENIA GRUPOWE

OBSŁUGA KOMPUTERA
Obsługa komputera... Podstawy obsługi komputera... Obsługa komputera z podst. grafiki komp. Kurs komputerowy z pakietem MS Office ECDL – Europejski Certyfikat...
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ABC działalności gospodarczej ABC przedsiębiorczości z... ABC przedsiębiorczości z obsługą... Menedżer Małego Biznesu
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa Grafika komputerowa na potrzeby... Grafika komputerowa z wykorzystaniem... Grafika w pakiecie Adobe... Specjalista ds. reklamy w Internecie
TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
Tworzenie stron internetowych... Tworzenie stron WWW przy... Administrowanie i obsługa sklepu... Tworzenie i kierowanie sklepem...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Administrowanie serwerem W2k3 Bezpieczeństwo IT Administrowanie siecią komputerową... Serwisowanie sprzętu komputerowego... Podstawy administrowania LINUXem...
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Księgowość od podstaw Kurs księgowości komputerowej Kadry, płace, ZUS Kurs na samodzielnego księgowego Profesjonalna obsługa kadr i płac
KURSY ZAWODOWE
Pracownik administracyjno-biurowy... Specjalista ds. reklamy i marketingu Komunikacja biurowa Sekretarka – asystentka... Przedstawiciel handlowy... Profesjonalny sprzedawca... Profesjonalny sprzedawca z obsługą... Fakturowanie komputerowe i... Handlowiec z obsługą kas fiskalnych... Obsługa kas fiskalnych oraz... Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej ...
Komunikacja biurowa


Powszechnie wiadomo, że komunikacja interpersonalna jest kluczem do poprawnych stosunków międzyludzkich. Szczególnie ważne jest, aby osoby pracujące na stanowiskach sekretarka, asystentka, pracownik biurowy posiadły odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie poprawnej komunikacji biurowej, która pozwoli m.in. na sprawne przekazywanie i zwięzłe przekazywanie informacji.

Czas trwania: 5 dni/30h
Terminy kursów: do uzgodnienia - prosimy dzwonić na numer tel. [22] 869 48 00

Program szkolenia:

      1) Komunikacja biurowa
           a) Pojęcie komunikowania się;
           b) Zadania i cele komunikacji;
           c) Sztuka redagowania informacji;
           d) Hierarchia w grupie pracowniczej;
           e) Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie;
           f) Szybkość przekazywania informacji;
           g) Kierunki i sieci przepływu informacji;
           h) Komunikacja nieformalna i sieć przepływu pogłosek;
           i) Języki niewerbalne, ich narzędzia i znaczenia;
           j) Sztuka prezentacji;
      2) Firmy i ich systemy organizacyjne
           a) Organizacja i jej otoczenie - klienci wewnętrzni i zewnętrzni;
           b) Struktura liniowa;
           c) Struktura funkcjonalna;
           d) Struktura sztabowo-liniowa;
           e) Struktura problemowa;
           f) Struktura pionów scalonych;
           g) Struktura dywizjonalna;
           h) Struktura kolegialna;
           i) Struktura smukła;
           j) Struktura płaska;
      3) Sekretariat
           a) Prowadzenie sekretariatu:
              -  Zadania sekretariatu;
              -  Reprezentacja firmy;
              -  Sekretariat jako centrum informacyjne;
           b) Komunikacja telefoniczna:
              -  Telefon jako narzędzie pracy;
              -  Zasady prowadzenie rozmów telefonicznych;
              -  Emisja głosu i dykcja;
              -  Poprawa komunikatywności;
              -  Techniki zdobywania informacji;
              -  Sposoby udzielania informacji z zachowaniem zasady poufności;
              -  Sztuka taktownego przerywania i kończenia rozmowy.
           c) Sztuka porozumiewania się w kontaktach bezpośrednich:
              -  Pierwsze wrażenie;
              -  Określanie i zaspokajanie oczekiwań klientów;
              -  Umawianie i obsługa spotkań;
           d) Organizacja czasu w sekretariacie:
              -  Planowanie zadań krótko- i długoterminowych;
              -  Klasyfikacja zadań pod kątem ważności i pilności;
      4) Korespondencja ogólna i handlowa
           a) Tworzenie listu:
              -  Planowanie listu;
              -  Wygląd;
              -  Dobór formatu;
              -  Wybór stylu pisania;
           b) Korespondencja ogólna;
              -  Sprzedaż;
                   -  Przedstawianie firmy;
                   -  Prośba o przedstawienie produktu;
                   -  Oferta;
                   -  Informacja o zmianie warunków handlowych;
                   -  Wyjaśnienie podwyżki cen;
                   -  Informacja o niemożności zrealizowania zamówienia;
              -  Klient;
                   -  Rozpatrywanie reklamacji
                   -  Przyjęcie reklamacji
                   -  Odrzucenie reklamacji
                   -  Przeprosiny za niedostępność towarów opóźnienie w dostawie dostarczenie niewłaściwych towarów wysłanie uszkodzonych towarów
              -  Pracownicy;
                   -  Oferta pracy
                   -  Zaproszenie aplikanta na rozmowę kwalifikacyjną
                   -  Prośba o udzielenie referencji
                   -  Rezygnacja z kandydata
                   -  Powiadomienie o zmianie warunków pracy
                   -  Rozwiązanie umowy o pracę
                   -  Wystawianie referencji pracownikowi
              -  Okazjonalne;
                   -  Zaproszenie do wygłoszenia referatu
                   -  Zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu
                   -  Powiadomienie o odwołaniu imprezy
                   -  Odrzucenie zaproszenia do udziału w imprezie
           c) Korespondencja handlowa:
              -  Zapytanie o produkty i usługi
              -  Akceptacja oferty
              -  Odrzucenie oferty
              -  Prośba o udzielenie rabatu
              -  Prośba o udzielenie kredytu
              -  Reklamacja uszkodzonego lub wadliwego towaru
              -  Prośba o zwiększenie limitu kredytowego
              -  Prośba o wydłużenie terminu kredytowania

1
Szkolenie kierowane głównie do administratorów sieci oraz osób przygotowujących się do zdania egzaminu CCNA (640-802). Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) jest obecnie drugim stopniem certyfikatu wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę technologiczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Kurs administratorów sieci TCP/IP – poziom Cisco Certified Network Associate przygotowuje do egzaminu CCNA. Program szkolenia obejmuje naukę konfiguracji urządzeń sieciowych, a jego formuła opiera się na wykonywaniu zadań praktycznych w dedykowanym laboratorium. Podczas zajęć każdy kursant dysponuje kompletem urządzeń sieciowych, potrzebnych do wykonania zaplanowanych ćwiczeń. Wymagania wobec kursantów: • Znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji) • Dobra znajomość obsługi koputera • Zainteresowanie sieciami komputerowymi
1
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest doskonałym i najbardziej popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych. Odpowiednie połączenie formuł obliczeniowych z innymi dodatkami programu sprawia, że aplikacja Excel staje się niezastąpionym narzędziem obliczeń statystycznych i analitycznych. Wykorzystanie tych technik daje możliwość przygotowania precyzyjnych i estetycznie wyglądających zestawień. Za pomocą programu można importować wartości ze źródeł zewnętrznych, definiować własne formularze i okna dialogowe, sortować zgromadzone w arkuszach informacje, konsolidować dane, rejestrować makra itp. Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.
1
Kładziemy nacisk na praktyczne opanowanie przez uczestników nauczanego materiału.
1
Specjalizujemy się w szkoleniach dla bezrobotnych oferując szkolenia pomagające wrócić na rynek pracy.