REFERENCJE| ZASIĘG SZKOLEŃ

KONTAKT| ZAPYTANIA OFERTOWE| ZGŁOSZENIA | STRONA GŁÓWNA
LISTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ

PROGRAMY BIUROWE i UŻYTKOWE
Microsoft Word 1 Microsoft Word 2 Microsoft Excel 1 Microsoft Excel 2 Microsoft Access Microsoft PowerPoint Microsoft FrontPage Open Office Optymalizacja pracy biurowej ...
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa ... Pakiet Adobe ... Adobe Flash 1 Adobe Flash 2 Adobe Ilustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop Corel Draw
LINUX
Wprowadzenie do LINUX LINUX LNX70 LINUX LPI101 LINUX LPI102 LINUX LPI201 LINUX LPI202 Kurs adm. serwerem WWW i FTP
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
Język PHP, ASP i SQL ... Tworzenie stron internetowych ... Visual Basic for Microsoft Access
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Cisco CCNA Administrator stacji roboczych Administrowanie serwerem W2k3 Audyt oprogramowania Bezpieczeństwo IT Fortigate – bezpieczeństwo ... Microsoft EXCHANGE Microsoft SQL Serwer 2000 WLAN – konfiguracja i ...
KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość od podstaw
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i KURSY ZAWODOWE
ABC Przedsiębiorczości Komunikacja biurowa Pracownik administracyjno - biurowy Sekretarka - Asystentka

SZKOLENIA GRUPOWE

OBSŁUGA KOMPUTERA
Obsługa komputera... Podstawy obsługi komputera... Obsługa komputera z podst. grafiki komp. Kurs komputerowy z pakietem MS Office ECDL – Europejski Certyfikat...
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ABC działalności gospodarczej ABC przedsiębiorczości z... ABC przedsiębiorczości z obsługą... Menedżer Małego Biznesu
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa Grafika komputerowa na potrzeby... Grafika komputerowa z wykorzystaniem... Grafika w pakiecie Adobe... Specjalista ds. reklamy w Internecie
TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
Tworzenie stron internetowych... Tworzenie stron WWW przy... Administrowanie i obsługa sklepu... Tworzenie i kierowanie sklepem...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Administrowanie serwerem W2k3 Bezpieczeństwo IT Administrowanie siecią komputerową... Serwisowanie sprzętu komputerowego... Podstawy administrowania LINUXem...
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Księgowość od podstaw Kurs księgowości komputerowej Kadry, płace, ZUS Kurs na samodzielnego księgowego Profesjonalna obsługa kadr i płac
KURSY ZAWODOWE
Pracownik administracyjno-biurowy... Specjalista ds. reklamy i marketingu Komunikacja biurowa Sekretarka – asystentka... Przedstawiciel handlowy... Profesjonalny sprzedawca... Profesjonalny sprzedawca z obsługą... Fakturowanie komputerowe i... Handlowiec z obsługą kas fiskalnych... Obsługa kas fiskalnych oraz... Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej ...
Microsoft Access


Program firmy Microsoft z pakietu Office do tworzenia baz danych.

Czas trwania: 3 dni/18h
Terminy kursów: do uzgodnienia - prosimy dzwonić na numer tel. [22] 869 48 00

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta z wykorzystaniem naszych laptopów/rzutnika.

Program szkolenia:
      1) Zapoznanie z programem MS Access (tabele, kwerendy, formularze, raporty)
      2) Tworzenie nowej bazy danych
           a) Tworzenie struktury bazy danych w sposób prosty
           b) Sprawdzanie efektu pracy kreatora
           c) Tworzenie tabel w sposób prosty
           d) Dopracowywanie prezentacji danych
           e) Manipulowanie kolumnami i wierszami tabeli
      3) Przenoszenie informacji do i z bazy danych
           a) Importowanie informacji z programu Excel
           b) Importowanie informacji z pliku tekstowego z ogranicznikami
           c) Importowanie informacji z pliku tekstowego o stałej szerokości pól
           d) Importowanie informacji z bazy danych programu Access
           e) Importowanie informacji z pliku HTML
           f) Importowanie danych XML
           g) Eksportowanie informacji do innych aplikacji
           h) Łączenie bazy danych z informacjami w innej bazie danych
      4) Metody wprowadzania danych za pomocą formularzy
           a) Tworzenie formularza za pomocą kreatora
           b) Dopracowywanie właściwości formularza
           c) Dopracowywanie układu formularza
           d) Dodawanie formantów do formularza
           e) Wprowadzanie danych do formularza z wykorzystaniem języka VBA
           f) Tworzenie formularzy z wykorzystaniem autoformularza
           g) Dodawanie podformularza do formularza
      5) Wyszukiwanie określonych informacji
           a) Sortowanie informacji
           b) Filtrowanie informacji w tabeli
           c) Filtrowanie według formularza
           d) Wyszukiwanie informacji pasującej do złożonych kryteriów
           e) Tworzenie kwerendy w widoku projektu
           f) Tworzenie kwerendy za pomocą kreatora
           g) Przeprowadzanie obliczeń w kwerendzie
      6) Zapewnianie poprawności informacji
           a) Nakładanie ograniczeń za pomocą typu danych
           b) Nakładanie ograniczeń za pomocą właściwości rozmiaru pola
           c) Nakładanie ograniczeń przy użyciu maski wprowadzania
           d) Nakładanie ograniczeń na dane za pomocą reguł sprawdzania poprawności
           e) Aktualizowanie informacji w tabeli
           f) Usuwanie informacji z tabeli
      7) Praca z raportami
           a) Tworzenie raportu za pomocą kreatora
           b) Modyfikowanie raportu
           c) Tworzenie raportu od zera
           d) Dodawanie podraportu do raportu
           e) Wyświetlanie raportu na podglądzie i drukowanie
      8) Ułatwianie obsługi bazy danych innym użytkownikom
           a) Tworzenie panelu przełączania za pomocą menedżera panelu przełączania
           b) Tworzenie planszy powitalnej
           c) Określanie opcji uruchomieniowych
           d) Utrzymywanie aplikacji w dobrym stanie

1
Szkolenie kierowane głównie do administratorów sieci oraz osób przygotowujących się do zdania egzaminu CCNA (640-802). Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) jest obecnie drugim stopniem certyfikatu wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę technologiczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Kurs administratorów sieci TCP/IP – poziom Cisco Certified Network Associate przygotowuje do egzaminu CCNA. Program szkolenia obejmuje naukę konfiguracji urządzeń sieciowych, a jego formuła opiera się na wykonywaniu zadań praktycznych w dedykowanym laboratorium. Podczas zajęć każdy kursant dysponuje kompletem urządzeń sieciowych, potrzebnych do wykonania zaplanowanych ćwiczeń. Wymagania wobec kursantów: • Znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji) • Dobra znajomość obsługi koputera • Zainteresowanie sieciami komputerowymi
1
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest doskonałym i najbardziej popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych. Odpowiednie połączenie formuł obliczeniowych z innymi dodatkami programu sprawia, że aplikacja Excel staje się niezastąpionym narzędziem obliczeń statystycznych i analitycznych. Wykorzystanie tych technik daje możliwość przygotowania precyzyjnych i estetycznie wyglądających zestawień. Za pomocą programu można importować wartości ze źródeł zewnętrznych, definiować własne formularze i okna dialogowe, sortować zgromadzone w arkuszach informacje, konsolidować dane, rejestrować makra itp. Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.
1
Kładziemy nacisk na praktyczne opanowanie przez uczestników nauczanego materiału.
1
Specjalizujemy się w szkoleniach dla bezrobotnych oferując szkolenia pomagające wrócić na rynek pracy.