REFERENCJE| ZASIĘG SZKOLEŃ

KONTAKT| ZAPYTANIA OFERTOWE| ZGŁOSZENIA | STRONA GŁÓWNA
LISTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ

PROGRAMY BIUROWE i UŻYTKOWE
Microsoft Word 1 Microsoft Word 2 Microsoft Excel 1 Microsoft Excel 2 Microsoft Access Microsoft PowerPoint Microsoft FrontPage Open Office Optymalizacja pracy biurowej ...
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa ... Pakiet Adobe ... Adobe Flash 1 Adobe Flash 2 Adobe Ilustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop Corel Draw
LINUX
Wprowadzenie do LINUX LINUX LNX70 LINUX LPI101 LINUX LPI102 LINUX LPI201 LINUX LPI202 Kurs adm. serwerem WWW i FTP
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
Język PHP, ASP i SQL ... Tworzenie stron internetowych ... Visual Basic for Microsoft Access
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Cisco CCNA Administrator stacji roboczych Administrowanie serwerem W2k3 Audyt oprogramowania Bezpieczeństwo IT Fortigate – bezpieczeństwo ... Microsoft EXCHANGE Microsoft SQL Serwer 2000 WLAN – konfiguracja i ...
KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość od podstaw
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i KURSY ZAWODOWE
ABC Przedsiębiorczości Komunikacja biurowa Pracownik administracyjno - biurowy Sekretarka - Asystentka

SZKOLENIA GRUPOWE

OBSŁUGA KOMPUTERA
Obsługa komputera... Podstawy obsługi komputera... Obsługa komputera z podst. grafiki komp. Kurs komputerowy z pakietem MS Office ECDL – Europejski Certyfikat...
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ABC działalności gospodarczej ABC przedsiębiorczości z... ABC przedsiębiorczości z obsługą... Menedżer Małego Biznesu
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa Grafika komputerowa na potrzeby... Grafika komputerowa z wykorzystaniem... Grafika w pakiecie Adobe... Specjalista ds. reklamy w Internecie
TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
Tworzenie stron internetowych... Tworzenie stron WWW przy... Administrowanie i obsługa sklepu... Tworzenie i kierowanie sklepem...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Administrowanie serwerem W2k3 Bezpieczeństwo IT Administrowanie siecią komputerową... Serwisowanie sprzętu komputerowego... Podstawy administrowania LINUXem...
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Księgowość od podstaw Kurs księgowości komputerowej Kadry, płace, ZUS Kurs na samodzielnego księgowego Profesjonalna obsługa kadr i płac
KURSY ZAWODOWE
Pracownik administracyjno-biurowy... Specjalista ds. reklamy i marketingu Komunikacja biurowa Sekretarka – asystentka... Przedstawiciel handlowy... Profesjonalny sprzedawca... Profesjonalny sprzedawca z obsługą... Fakturowanie komputerowe i... Handlowiec z obsługą kas fiskalnych... Obsługa kas fiskalnych oraz... Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej ...
Pracownik administracyjno - biurowy


Pracownik administracyjno - biurowy jest dzisiaj jednym z najbardziej poszukiwanych stanowisk. Jednak wiele osób mimo wykształcenia kierunkowego nie ma umiejętności niezbędnych na tym stanowisku. Postaramy się, aby wszelkie braki w Państwa wiedzy zostały uzupełnione, a na wiele czynności biurowych nasi doświadczeni wykładowcy rzucą nowe światło.

Czas trwania: 7 dni/42h
Terminy kursów: do uzgodnienia - prosimy dzwonić na numer tel. [22] 869 48 00

Program szkolenia:

      1) Organizacja pracy biurowej
           a) Podstawy działania biura
           b) Wyposażenie i urządzenie techniki biurowej
           c) Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu
           d) Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
           e) Ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów
           f) Korespondencja biurowa
           g) Dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki
           h) Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
           i) Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych
           j) Rozliczanie podróży służbowej
           k) Limity kilometrów dla prywatnych samochodów do celów służbowych
      2) Organizacja zebrań, konferencji
           a) Warsztaty
      3) Przepływ informacji w zarządzaniu biurem
           a) Informacja jako podstawa podjęcia decyzji
           b) Warunki skuteczności informacji
           c) Przekazywanie informacji
           d) Stopień zabezpieczenia tajemnicy
      4) Organizacja i zarządzanie
           a) Zarządzanie czasem
           b) Kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi
           c) Znaczenie sprawnej organizacji
           d) Zasady podziału pracy
           e) Określenie i weryfikacja celów działania
           f) Metody planowania i prowadzenia sekretariatu
           g) Planowanie długo i krótkoterminowe
           h) Błędy w planowaniu
           i) Unikanie odwlekania spraw
      5) Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu;
           a) Podstawowe zajęcia z zakresu marketingu;
           b) Wpływ marketingu na działalność firmy;
           c) Marketing mix;
           d) Marketing usług;
           e) Telemarketing;
      6) Kultura zawodu
           a) Savoir – vivre w usługach firmy
           b) Rozmowy telefoniczne w biurze
           c) Przyjmowanie interesantów
      7) Zasady efektywnej komunikacji
           a) Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi
           b) Umiejętności w zakresie komunikacji
           c) Sprawna komunikacja z klientem
           d) Rozwijanie precyzji w komunikacji
           e) Sprawna komunikacja ze współpracownikami i szefem
           f) Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania
      8) Praca w warunkach stresu
      9) Zagadnienia prawne
           a) Prawo pracy
              -  Źródła prawa pracy
              -  Podstawowe zasady prawa pracy
              -  Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
              -  Czas pracy
              -  Obowiązki pracownika
              -  Uprawnienia pracodawcy
              -  Obowiązki pracodawcy
           b) Prawo handlowe
              -  Pojęcie prawa handlowego
              -  Źródła prawa handlowego
              -  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
              -  Charakterystyczne cech obrotu handlowego
              -  Zagadnienia ogólne prawa spółek
              -  Spółki osobowe
                   -  spółka cywilne
                   -  spółki handlowe
                   -  spółka jawna
                   -  spółka partnerska
                   -  spółka komandytowa
                   -  spółka komandytowo – akcyjna
                   -  spółki kapitałowe
                   -  spółka akcyjna
                   -  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
              -  Przedsiębiorstwo państwowe
           c) Prawo cywilne
              -  Podmiot stosunku cywilnoprawnego
                   -  osoba fizyczna
                   -  osoba prawna
                   -  konsument
                   -  przedsiębiorca
              -  Przedmiot stosunku cywilnoprawnego
                   -  rzecz
                   -  pieniądz
                   -  papier wartościowy
                   -  dobra niematerialne
              -  Czynności prawne
                   -  pojęcie i klasyfikacja czynności prawnych
                   -  forma czynności prawnych
                   -  wady oświadczenia woli
              -  Zobowiązania – zagadnienia wybrane
                   -  istota zobowiązania
                   -  umowy zobowiązaniowe
                   -  wybrane umowy
                   -  umowa sprzedaży
                   -  umowa o dzieło
                   -  umowa zlecenie
                   -  umowa najmu
                   -  umowa dzierżawy
                   -  umowa użyczenia
                   -  umowa leasingu
      10) Obsługa urządzeń biurowych

1
Szkolenie kierowane głównie do administratorów sieci oraz osób przygotowujących się do zdania egzaminu CCNA (640-802). Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) jest obecnie drugim stopniem certyfikatu wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę technologiczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Kurs administratorów sieci TCP/IP – poziom Cisco Certified Network Associate przygotowuje do egzaminu CCNA. Program szkolenia obejmuje naukę konfiguracji urządzeń sieciowych, a jego formuła opiera się na wykonywaniu zadań praktycznych w dedykowanym laboratorium. Podczas zajęć każdy kursant dysponuje kompletem urządzeń sieciowych, potrzebnych do wykonania zaplanowanych ćwiczeń. Wymagania wobec kursantów: • Znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji) • Dobra znajomość obsługi koputera • Zainteresowanie sieciami komputerowymi
1
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest doskonałym i najbardziej popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych. Odpowiednie połączenie formuł obliczeniowych z innymi dodatkami programu sprawia, że aplikacja Excel staje się niezastąpionym narzędziem obliczeń statystycznych i analitycznych. Wykorzystanie tych technik daje możliwość przygotowania precyzyjnych i estetycznie wyglądających zestawień. Za pomocą programu można importować wartości ze źródeł zewnętrznych, definiować własne formularze i okna dialogowe, sortować zgromadzone w arkuszach informacje, konsolidować dane, rejestrować makra itp. Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.
1
Kładziemy nacisk na praktyczne opanowanie przez uczestników nauczanego materiału.
1
Specjalizujemy się w szkoleniach dla bezrobotnych oferując szkolenia pomagające wrócić na rynek pracy.